ครัวซองค์ทูน่าแซนวิช

ชิคเชฟ ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ไส้กรอกคุณภาพสูตรฮาลาล 100% พร้อมด้วยเมนูอาหารพร้อมทานรสชาติเยี่ยม นอกจากนั้นยังมีเบเกอรีที่คัดสรรค์วัตถุดิบ ที่ได้คุณภาพ ใช้แป้งเดนิสสำหรับผลิตครัวซองค์จึงมีกรอบนอกนุ่มในและมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร