ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

โครงการ WE SHARE บริจาคโลหิตสุขใจ ครั้งที่ 34

15 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม
กับ "โครงการ WE SHARE บริจาคโลหิตสุขใจ ครั้งที่ 34" มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมอิ่มอร่อย
กับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ฟาร์มสุข "ไส้กรอกสโมคกี้" ตลอดงาน ซึ่งโลหิตที่รับบริจาค สามารถนำไปใช้
ในการรักษาผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาต่อไป ขอขอบคุณ...ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน 
กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาอากาศ และฝ่ายบุคคล ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้
ขอเชิญบริจาคโลหิตครั้งต่อไป...วันที่ 11 เมษายน 2562 ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวอื่นๆ