ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

โครงการ HFC ฟาร์มสุข จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

1 มกราคม 2562
 บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรแห่งความดีตามปรัชญา “มีศีล คิดดี พูดดี ทำดี”
จึงจัดทำ “โครงการ HFC ฟาร์มสุข อาสาทำความดีด้วยหัวใจ”ซึ่งตลอดเดือนธันวาคม
ซึ่งเป็นเดือนศิริมงคลโดยเฉพาะ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติวันชาติ
และวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานทุกคนได้มีโอกาส
ทำความดีเพื่อสังคม นั่งสมาธิ และจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 
สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (สำนักงานใหญ่)
 
                   

ข่าวอื่นๆ