ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

งานรับรางวัล CSR และร่วมจัดบู๊ท ณ ไบเทคบางนา

21 ตุลาคม 2557

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัล CSR-DIW Awards ของ“โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” หรือโครงการCSR-DIW ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับรางวัล CSR-DIW 112โรงงาน และรางวัล CSR-DIW Continuous 272 โรงงาน

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวปาฐกถาภายในงานว่า “กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงส่งเสริมโครงการ CSR-DIW เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจ ของภาคประชาชน ประกอบกับ ในปี 2558 ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อก้าวไปพร้อมกัน กระทรวงอุตสาหกรรม จะไม่ยอมหยุดอยู่เพียงเท่านี้ จะยังคงเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันท่านให้ก้าวต่อไปพร้อมกับเราอย่างมั่นคง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ใส่ใจต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ