เกี่ยวกับเรา

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายหลักที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกลุ่มโรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูป , กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจขายปลีกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนสูงสุดด้วยสำนึกรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

วิสัยทัศน์

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิต และบริการอาหารเพื่อสุขภาพในภาคพื้นเอเชีย และส่งมอบความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า , คู่ค้า และพนักงานด้วยทีมงาน และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

 

ภารกิจ

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น เรา คือผู้สร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่สร้างความสมดุล และความสุขต่อชีวิต ทั้งในด้านคุณภาพที่เป็นเลิศ ราคาที่คุ้มค่า และเข้าถึงง่าย

กระบวนการผลิต และมาตรฐานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารเฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น (HFC) ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการเลือกใช้เนื้อไก่ซึ่งเลี้ยงในโรงเรือนปิด พร้อมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออก ซึ่งโรงงาน บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำมาผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ก่อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเฮ็ลธ์ฟู้ดเพื่อสุขภาพหลากหลายรสชาติที่ไม่ใช้วัตถุกันเสีย หรือสารปนเปื้อนที่ห้ามใช้ในอาหาร รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม บรรจุสุญญากาศและเก็บรักษาในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ จัดการสินค้าในคลังด้วยระบบ First-in, First-out (FIFO) มีระบบประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด

ด้วยกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่มีความทันสมัย ประกอบกับการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของเฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่นได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ