ความใส่ใจดูแล

เราพิถีพิถันและใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียดตลอดสายโซ่การผลิตอาหารจนถึงมือคุณ

ความใส่ใจดูแล

Balance of Life

เพราะความสุขและคุณค่าในชีวิตต้องมาพร้อมสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดี เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงพัฒนาองค์กรจากภายใน ด้วยการมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพและมีประโยชน์ด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภค โดยไม่ละเลยการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิ่งดี ๆ เติมเต็มคุณค่าให้ชีวิตเช่นกัน

Protecting The Environmental

ไม่เพียงแต่พิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้น เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ยังให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ทั้งการผลิตตามหลัก Animal Welfare ของสหภาพยุโรป การไม่ใช้พืชตัดแต่งพันธุกรรม รวมถึงการไม่ใช้สารเคมีปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

Protecting Our People

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด ผสมผสานกับองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในกระบวนการผลิตอาหารที่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นสายการผลิตจากฟาร์มจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จึงวางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเฮ็ลธ์ฟู้ด มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเหมาะต่อการนำไปบริโภคอย่างแท้จริง