ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ Health Foods

พนักงานฝ่าย QA

  • สาขางาน
    พนักงานฝ่าย QA
  • สาขาที่ทำงาน
  • รายได้ต่อเดือน
    15000

Job Summtatry

พนักงานฝ่าย QA

Job Description

วุฒิปริญญาตรี บริหารทั่วไป

วุฒิปริญญาตรี บริหารทั่วไป

 

 

Qualifications:

วุฒิปริญญาตรี บริหารทั่วไป