ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

โครงการ WE SHARE บริจาคโลหิตสุขใจ ครั้งที่ 35

29 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กับ "โครงการ WE SHARE บริจาคโลหิตสุขใจ ครั้งที่ 35" มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก มาร่วมทำบุญ บริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมอิ่มอร่อย กับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ฟาร์มสุข "ไส้กรอกสโมคกี้" ตลอดทั้งงาน ซึ่งโลหิตที่รับบริจาค สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้เจ็บป่วย ที่ต้องการโลหิตในการรักษาต่อไป ขอขอบคุณ...ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาอากาศ และฝ่ายบุคคล ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้ ขอเชิญบริจาคโลหิตครั้งต่อไป...วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ 

                     

ข่าวอื่นๆ