ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

รับรางวัลโล่ห์เกียรติ์ยศ CSR-DIW

9 กรกฎาคม 2560
คุณธีรวุทธ์ อัศวโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ขึ้นรับรางวัลโล่ห์เกียรติ์ยศ CSR-DIW 2017 โดยท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นผู้มอบรางวัล ณ สโมสรกองทัพบก จ.กรุเทพมหานคร
   

 

ข่าวอื่นๆ