ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

งานสัมมนาเชิงวิชาการ "HFC Mission Possible"

12 มีนาคม 2562

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "HFC Mission Possible" โดยเชิญ คุณสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์ มาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของพนักงานฝ่ายขายในองค์กร เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา