ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

งาน “Thailand e-Business Centre (TeC)” ณ นครหางโจว ประเทศจีน

4 กรกฎาคม 2561

 คุณธีรวุทธ์ อัศวโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเสาวลักษณ์ โชติเทวัญ ประธานฝ่ายปฎิบัติการ-ความเสี่ยง บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินทางไปดูงาน “Thailand e-Business Centre (TeC)” ณ นครหางโจว ประเทศจีน (9-13 พฤษภาคม 2561) เป็นการศึกษาประสบการณ์การในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ อัจฉริยะ ของบริษัท และกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศจีน และชั้นนำแนวหน้าระดับโลก อาทิเช่น Alibaba , MOKO เป็นต้น เพื่อนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ