ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

4 ธันวาคม 2558
บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรม 
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558